В процес 118 Приключени 2210

Сигнал №2796

Липсваща транспортна линия с. Болярци

Начало
04.09.2023
ID:
2796

Въпрос

Подаден от: Гергана Флорова

Място/адрес: Болярци

Описание: Липсва всякакъв вид транспорт по линията Асеновград - с. Болярци, което поставя в крайно затруднение пътуващите към и о града. По-голямата част от децата в с. Болярци учат в Асеновград и изпитват невъзможност за на временно явявяне в училище.


Статус: В процес