В процес 118 Приключени 2210

Сигнал №2786

Вода

Начало
29.08.2023
ID:
2786

Теч на вода

Подаден от: Любомир Иванов

Място/адрес: С.Лясково

Описание: Господа ,от 2-3 дена в селото няма водаОбадих се на Диспечера ВиК Асеновград,държа се надменно и не даде никакво обяснение. В същото време ,от помпите за спояване на Малинов масив до селото,се излива в дерето питейна вода. Проблемите с водоснабдяването на селото започнаха,след като се направи *ремонт*над помпената станция в селото. Където, стотици години е имало чешма със седем чучура и обилна вода... Моля,за съдействие,защото повечето жители са на преклонна възраст. Даже и водоноски няма


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 30.08.202314:11
    Уважаеми г-н Иванов, съгласно Общите условия (публикувани на сайта на ВиК - Пловдив - ТУК: https://www.vik.bg/data/uploads/documents/dd0601d005a768ebf6a02eab5e506658.pdf ) за предоставяне на ВиК - услуги на потребителите от ВиК - оператора, Ви информираме следното: Съгласно чл.7. "ВиК - операторът е длъжен: ал.4. да поддържа изградената ВиК - система, включително водомерните възли на водопроводните отклонения, в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа". Съгласно чл.33.: ал.1., "ВиК - операторът издава ежемесечни фактури при наличие на консумация и/или служебно начисляване на количества; ал.2., потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях ВиК - услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране". Съгласно чл.56., "потребителят може да подава до ВиК - оператора жалби, сигнали, заявления и предложения". Съгласно чл.71, ал.3., "новите потребители приемат общите условия със сключването на писмен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи или с придобиването на право на собственост или на ползване върху съществуващ и присъединен към водоснабдителната и/или канализационната система обект". Т.е. потребителите на ВиК - услугите имат сключен договор с ВиК - дружеството и при възникнали въпроси, жалби и сигнали, свързани с водопреносната и канализационната мрежа, е необходимо същите да бъдат подавани до съответния ВиК - оператор. Във връзка с гореизложеното и съгласно Вътрешните правила за приемане, обработване и отговор на сигнали, получени чрез различните комуникационни канали на община Асеновград, това, с което можем да Ви съдействаме, е да уведомим водното дружество за предприемане на своевременни мерки по отстраняване на проблема. В тази връзка, Вашият сигнал е препратен по компетентност до ВиК - Пловдив.
  • 30.08.202313:45
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали