В процес 78 Приключени 2374

Сигнал №2785

Поставяне на уличен стълб

Начало
29.08.2023
ID:
2785

Друго

Подаден от: Зорка Маринова

Място/адрес: ул. 23-ти Септември 3, 4264 Златовръх, България

Описание: Собственик съм на имот в с. Златовръх , община Асеновград, ул. 23- Септември № 3. Пред входа към гаража е изграден и поставен нов стълб, с което затруднява влизането ми с МПС в гаража. А при разширението на входа към гаража, тъй като е направен с размери за влизане с каруца, а не с лека кола. Ще трябва да минавам през стълба. Нима, трябва да паркираме по тротоарните пространства или в гаражите си? Моля за вземане на навременни решения и действия!


Статус: В процес