В процес 118 Приключени 2210

Сигнал №2784

Изхвърляне на отпадъци извън определените за целта местакв. Долни Воден Улица захария

Начало
29.08.2023
ID:
2784

Отпадъци/почистване

Подаден от: Петър Пейков

Място/адрес: ул. „Захария“ 3, 4250 кв. Долни Воден, Асеновград, България

Описание: Добър ден, пише ви Петър Пейков. Искав да съобщя, че в град Асеновград квартал Долни Воден, непосредствено в началото на улица "Захария" се изхвърлят отпадъци от всякакъв вид на поразия. След премахването на големия контейнер, заспиването с отпадъци продължи около двата малки контейнера за смет. Те са непосредствено на автобусната спирка ежедневно и особено късно вечер се изхвърлят строителни материали, битови отпадъци, мебели, понякога дори и животински кожи. Моля за предприемане на някакви мерки, защото улицата се превръща в сметище ден след като всичко е почистено и извозено. Благодаря! С уважение Петър Пейков.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 13.09.202316:31
    Уважаеми г-н Пейков, във връзка с получен сигнал от Вас на 29.08.2023г., относно установяване на замърсявания на ул. ”Захария” в кв. Долни Воден около разположените съдове за битови отпадъци Ви уведомяваме, че е възложено на обслужващата фирма да предприеме мерки по почистването им, както и ежедневно обслужване на съдовете.
  • 29.08.202308:38
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали