В процес 196 Приключени 2657

Сигнал №2763

Опасни /счупени/ съоръжения на детската площадка в кв. "Баделема"

Начало
21.08.2023
ID:
2763

Опасна сграда или съоръжение

Подаден от: Милена Герасимова

Място/адрес: Кв. "Баделема" 14

Описание: Състоянието на детската площадка, намираща се до бл. 14 в кв. "Баделема", е под всякаква критика. Детските съоръжения са изпочупени и опасни. Моля да обърнете внимание и да вземете мерки.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 24.11.202322:37
    Уважаема г-жо Герасимова, посочената от Вас детска площадка е ремонтирана многократно. През 2022 г. са вложени 2576,40 лв. за ремонт. Непосредствено преди гореспоменатите ремонтни дейности, от страна на общината, младежка организация също бе поела инициативата и подобри състоянието на площадката, чрез доброволен труд. След подадения от Вас сигнал отново е извършен оглед. Направена е количествено-стойностна сметка за стойността на средствата, които възлизат в размер на около 3846 лв., необходими за поредното ремонтиране на обекта. Взе се решение да не се ремонтира отново към момента.
  • 22.08.202308:22
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали