В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №2753

Силен шум

Начало
18.08.2023
ID:
2753

Нарушаване на обществения ред/шум от заведения

Място/адрес: ул. „6-ти януари“ 1, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Бих желала да бъдат взети мерси относно силният шум и крясъци всяка сутрин, създаден от събирачите на смет. Не става дума просто за вдигане и изхвърляне на боклука в камиона, а за последвали викове между работниците и адски силен шум от удрянето на коша в камиона. Всяка сутрин около 5/5:30 бива прекъснат съня на жителите около ресторант Вокс, заради този проблем, което макар и звучащо маловажно е сериозен проблем, който може да бъде решен с минимални усилия, а именно да бъдат поставени допълнителни меки уплътнения на кошовете (например дунапрен) на местата от него, които се удрят в камиона. Също така се надявам, че от чисто човешка гледна точка би било уместно работниците, които го извършват да осъзнаят, че това е час, в който 85% от хората все още спят и виковете са неуместни.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 18.08.202313:38
    Във връзка с Ваш сигнал, постъпил на 18.08.2023г. на електронния портал за сигнали на Община Асеновград, Ви уведомяваме следното: Съгласна чл.3, т.19 от Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Асеновград се забранява извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и между 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битови отпадъци. Фирмата изпълнител извършва сметосъбиране в град Асеновград и съгласно заложените условия в Договора за изпълнение на услугата, дружеството организира изпълнението на договореностите съгласно графици, които се одобряват от Община Асеновград. Съгласно тези графици, организацията на сметосъбирането на територията на града се извършва в ранните часове на деня, заради засиления трафик след 07:00 часа и високата интензивност на движение през дневните часове. След получения сигнал, Община Асеновград е указала на „КМД“ ЕООД, че следва да инструктира служителите си за ненарушаване спокойствието на гражданите при изпълнение на своите задължения.
  • 18.08.202308:21
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали