В процес 192 Приключени 2653

Сигнал №2745

Препълнени контейнери

Начало
15.08.2023
ID:
2745

Отпадъци/почистване

Подаден от: Екатерина Боярова

Място/адрес: Христо Ботев

Описание: За огромно мое щастие, напоследък все повече хора изхвърлят боклуците си разделно, но за огромно мое съжаление, повече от месец си возя целия събран от мен боклук (пластмаса, метал и стъкло) с надежда да открия изпразнен жълт или зелен контейнер някъде из Асеновград! Очевидно е, че те се събират изключително рядко и това създава неудобство на тези, които се опитват да живеят малко по-цивилизовано! Ще съм благодарна, ако хората от почистващата фирма си вършат по-добре работата!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 23.08.202317:00
    Уважаема Госпожо Боярова, Уведомяваме Ви, че е обслужването на контейнерите за разделно събиране на отпадъци се извършва по предварително обявен на интернет страницата на Общината график, като датите се определят от организацията по оползотворяване на отпадъците. Събирането и извозването на отпадъците е безвъзмездно и е с цел повишаване културата на разделно събиране и изхвърляне на отпадъка от гражданина, както и за да се намали потока на битовите отпадъци. Ежедневно се стремим да засилим контрола и апелираме организацията за по прецизно изпълнение на задълженията си.
  • 15.08.202316:28
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали