В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №271

Незаконни строежи

Начало
30.06.2020
ID:
271

Незаконно строителство

Подаден от: Румяна Кадиева

Място/адрес: Ул. "Юговска " 17 , ул. "Странджа" 12

Описание: Г-н Христо Грудев,имам подадена жалба в Община Асеновград с входящ номер 94.Р.30 от дата 30.01.2020г. ,на която нямам отговор.Уведомявам Ви ,че ваши служители прикриват незаконните действия на Стефан Топуров на ул. "Юговска " 17 и ул."Странджа "12.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 20.12.202019:14
    Уважаема г-жо Кадиева, относно жалба с вх. №94-Р-30 от 31.01.20 г. има отговор до Вас и до г-н Топуров за представяне на строителни документации за сграда с идентификатор 00702.519.406.1. Представен е одобрен проект за III и IV етажи. Разрешение за строеж и Акт образец 14 – Приемане на конструкцията, II етап.
  • 21.07.202010:10
    Уважаема г-жо Кадиева, до Стефан Топуров е изпратено писмо на 18.07.20 г., с което същият е уведомен да представи сторителни книжа в определен срок.
  • 01.07.202011:21
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали