В процес 94 Приключени 2818

Сигнал №2695

Опасна и голяма дупка на тротоар

Начало
31.07.2023
ID:
2695

Опасна улична дупка

Подаден от: Даниела Дерменджиева

Място/адрес: ул.Христо Ботев

Описание: От прекалено дълго време тази дупка на ул.Христо Ботев е по този начин. Може би над година или две. Първо дупката беше голяма и дълбока страшно дълго време. После след зимата бе хвърлен пясък, по някое време след това бяха нахвърлени плочки около нея и върху нея без никаква работа. Искам да попитам, така ли се извършват ремонтните дейности, на такива огромни кратери и през такива дупки ли майките трябва да минават с количките си или вместо това да слизат и преминават по пътното платно? Многократно съм свидетел как хора не могат да се разминат на това място, как майки и възрастни хора слизат по улицата с децата си, за да могат да преминат. Дупката е буквално по цялата ширина на тротоара. Това не е нормално. Свършете си работата както трябва, а не хвърляйте материали прос


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 18.08.202316:58
    Уважаема г-жо Дерменджиева, съгласно Общите условия (публикувани на сайта на ВиК - Пловдив - ТУК: https://www.vik.bg/data/uploads/documents/dd0601d005a768ebf6a02eab5e506658.pdf ) за предоставяне на ВиК - услуги на потребителите от ВиК - оператора, Ви информираме следното: Съгласно чл.7. "ВиК - операторът е длъжен: ал.4. да поддържа изградената ВиК - система, включително водомерните възли на водопроводните отклонения, в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа". Съгласно чл.33.: ал.1., "ВиК - операторът издава ежемесечни фактури при наличие на консумация и/или служебно начисляване на количества; ал.2., потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях ВиК - услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране". Съгласно чл.56., "потребителят може да подава до ВиК - оператора жалби, сигнали, заявления и предложения". Съгласно чл.71, ал.3., "новите потребители приемат общите условия със сключването на писмен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи или с придобиването на право на собственост или на ползване върху съществуващ и присъединен към водоснабдителната и/или канализационната система обект". Т.е. потребителите на ВиК - услугите имат сключен договор с ВиК - дружеството и при възникнали въпроси, жалби и сигнали, свързани с водопреносната и канализационната мрежа, е необходимо същите да бъдат подавани до съответния ВиК - оператор. Във връзка с гореизложеното и съгласно Вътрешнита правила за приемане, обработване и отговор на сигнали, получени чрез различните комуникационни канали на община Асеновград, това, с което можем да Ви съдействаме, е да уведомим водното дружество за предприемане на своевременни мерки по отстраняване на проблема. В тази връзка, Вашият сигнал е препратен по компетентност до ВиК - Пловдив.
  • 31.07.202310:12
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали