В процес 118 Приключени 2210

Сигнал №2596

Незаконно преграждение

Начало
05.07.2023
ID:
2596

Незаконно строителство

Място/адрес: ул. „Хан Аспарух“ 26, 4231 Център, Асеновград, България

Описание: Издигнато е незаконно преграждение върху общинска собственост в частност тротоар и малка зелена площ, прилежаща към гаражите и кооперацията разположена на кръстовището. Поставена е самоволно от живущите в кооперацията разположена на ул. Л. Каравелов 19, като по тозин начин отцепват общинка собственост, за тяхно лично ползване. Ограждението възпрепятства и нормалното преминаване по тротоара със стърчащи елементи, които са предпоставка за нараняване на пешеходците. Моля да се вземе под внимание и да се реагира в най-кратък срок!


Статус: В процес