В процес 94 Приключени 2818

Сигнал №2596

Незаконно преграждение

Начало
05.07.2023
ID:
2596

Незаконно строителство

Място/адрес: ул. „Хан Аспарух“ 26, 4231 Център, Асеновград, България

Описание: Издигнато е незаконно преграждение върху общинска собственост в частност тротоар и малка зелена площ, прилежаща към гаражите и кооперацията разположена на кръстовището. Поставена е самоволно от живущите в кооперацията разположена на ул. Л. Каравелов 19, като по тозин начин отцепват общинка собственост, за тяхно лично ползване. Ограждението възпрепятства и нормалното преминаване по тротоара със стърчащи елементи, които са предпоставка за нараняване на пешеходците. Моля да се вземе под внимание и да се реагира в най-кратък срок!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 25.11.202322:38
    Здравейте! Извършена е проверка по казуса, относно заграждане и преграждане на малка зелена площ на ул. "Любен Каравелов" №19 в Асеновград. При проверката се установи, че е поставена ажурна ограда по границата на поземлен имот с кадастрален идентификатор: 00702.526.74 - гр. Асеновград, ул. "Любен Каравелов" №19. Не са установени незаконно преграждане и възпрепятстване на нормалното преминаване на граждани по тротоара.
  • 06.07.202308:32
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали