В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №2595

Непочистени улици и междублоково пространство в централната част на града

Начало
04.07.2023
ID:
2595

Друго

Подаден от: Атанаска Субашева

Място/адрес: Ул.Цар Иван Асен ||35

Описание: От много дълго време наблюдавам, че не се почистват улиците и градинките в междублоковото пространство на ул.Цар Иван Асен || блоковете от 31 до 41 на гърба на са Ловно-рибарското дружество. Преди минаваха екипи от чистотата, които метяха и събираха падналите листа от чинарите от улицата и градинката, но от много време не виждам да се извършват никакви дейности по почистване. Не разбирам защо не се поддържа при положение, че районът се води супер център и всички живущи в блоковете плащат най-високите данъчни ставки и такса смет за зона 1. Други по-крайни части на града да далеч по-чисти у поддържани.


Статус: Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител

История на промените

  • 13.07.202310:56
    Уважаема госпожо Субашева, във връзка с постъпил сигнал от Вас на 04.07.2023г. отдел „Екология и ОС” при Община Асеновград Ви уведомява, че ще бъдат пренасочени работници на 13.07.2023г. за почистване в района на Ловно-рибарско дружество междублоково пространство на ул.”Цар Иван Асен II”. За повторно възникнали въпроси може да се обърнете на тел. 0331/20 304.
  • 06.07.202308:30
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали