В процес 157 Приключени 2633

Сигнал №2585

Животно в беда

Начало
29.06.2023
ID:
2585

Безстопанствени кучета

Подаден от: Теодора Икономова

Място/адрес: Село Козаново

Описание: Късно вечерта на 28.062023г. намерих в безпомощно състояние на пътя в село Козаново община Асеновград, видимо безстопанствено куче без ушна марка на възраст около 2-3 месеца с прясна инфектирана рана от кастрация. Тъй като кучето видимо се нуждаеше от спешна ветеринарна медицинска помощ, каквато на момента в предвид късния час не можехте да му осигурите, а всяко забавяне можеше да доведе до вреди, които са невъзстановими, на основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 15 ЗЗЖ във връзка с член 60 и следващите от ЗЗД ви уведомявам, че съм предприела управлението на работата ви, въпреки че не съм изрично натоварена, докато сами можете да сторите това. Кученцето е настанено за оказване на спешна ветеринарномедицинска помощ във ветеринарна клиника Провет Тракия гр. Пловдив.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 06.07.202306:49
    Уважаема г-жо Икономова, в случай на намерено безстопанствено животно, имащо нужда от спешна лекарска намеса, е необходимо да се извърши проверка от служители на общинска администрация и регистриран ветеринарен лекар, за да се установи, че описаното в сигнала е достоверно. Вие сте предприели действия по транспортиране на животното до ветеринарно лечебно заведение и сте изразили съгласие за извършване на медицински изследвания на същото. Съгласно чл.16 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), "който намери болно или наранено животно, е длъжен да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, областната дирекция по безопасност на храните, районното управление на Министерството на вътрешните работи (МВР) или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите". В съответствие с чл.16, ал.2 от ЗЗЖ, органите по ал.1 съдействат за осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ и настаняване на животното в приют или друг обект по ал.6, т.1-3. А именно - зоологическа градина, спасителен център. Цитираните разпоредби от ЗЗЖ определят, че задължението на лицата, намерили болно или наранено животно, се свеждат до информиране на изчерпателно изброените институции, които от своя страна, следва да окажат съдействие за осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ, след извършване на преценка за състоянието на животното.
  • 29.06.202314:58
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали