В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №2574

Опасен пропаднал път(шахта) на ул.Велико Търново

Начало
25.06.2023
ID:
2574

Опасна улична дупка

Подаден от: Иван Дамянов

Място/адрес: ул. „Велико Търново“ 24/26, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Отново пропадане шахта/път на кръстовище ул.Велико Търново 24/26 и ул.Нишана.Ремонтирана преди няколко месеца пропаднала шахта отново е в същото състояние,което създава опастност за Пешеходци и Автомобили.Пропадането на шахтата е с голяма дълбочина точно в средата на пътя и е особенно опсано за деца, които се движат към близката новоизградена Детска площадка на същата улица.Моля за бърза реакция на Общината и ВиК за да бъде избегнат инцидент.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 18.08.202316:54
    Уважаеми г-н Дамянов, съгласно Общите условия (публикувани на сайта на ВиК - Пловдив - ТУК: https://www.vik.bg/data/uploads/documents/dd0601d005a768ebf6a02eab5e506658.pdf ) за предоставяне на ВиК - услуги на потребителите от ВиК - оператора, Ви информираме следното: Съгласно чл.7. "ВиК - операторът е длъжен: ал.4. да поддържа изградената ВиК - система, включително водомерните възли на водопроводните отклонения, в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа". Съгласно чл.33.: ал.1., "ВиК - операторът издава ежемесечни фактури при наличие на консумация и/или служебно начисляване на количества; ал.2., потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях ВиК - услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране". Съгласно чл.56., "потребителят може да подава до ВиК - оператора жалби, сигнали, заявления и предложения". Съгласно чл.71, ал.3., "новите потребители приемат общите условия със сключването на писмен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи или с придобиването на право на собственост или на ползване върху съществуващ и присъединен към водоснабдителната и/или канализационната система обект". Т.е. потребителите на ВиК - услугите имат сключен договор с ВиК - дружеството и при възникнали въпроси, жалби и сигнали, свързани с водопреносната и канализационната мрежа, е необходимо същите да бъдат подавани до съответния ВиК - оператор. Във връзка с гореизложеното и съгласно Вътрешнита правила за приемане, обработване и отговор на сигнали, получени чрез различните комуникационни канали на община Асеновград, това, с което можем да Ви съдействаме, е да уведомим водното дружество за предприемане на своевременни мерки по отстраняване на проблема. В тази връзка, Вашият сигнал е препратен по компетентност до ВиК - Пловдив.
  • 26.06.202311:53
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали