В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №2519

нарушаване на обществения ред

Начало
09.06.2023
ID:
2519

Незаконно строителство

Място/адрес: ул. „Княз Борис I“ 8, 4231 Център, Асеновград, България

Описание: Молим Общината на Асеновград да обърне внимание на неправомерно поставена шатра в междувходовото пространство на вх,Б на ул.КНЯЗ БОРИС 1 , N 8 където системно и в нощни часове се събират младежи–познати на един от съседите. Отношението му към останалите живущи и на трите входа е абсолютно унизително и подигравателно и затова положението става нетърпимо.Ние живущите търсим съдействие този проблем да се реши по законов ред,защото вече ескалира.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 14.07.202312:31
    Здравейте, уведомяваме Ви, че за поставената шатра не се изисква разрешение за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ издавано от община Асеновград. Жилищната сграда попада в режим на етажна собственост, за което трябва да се спазва ЗУЕС – Закон за управление на етажната собственост. Община Асеновград ще изпрати писмо до всички живущи в жилищния блок каква е процедурата по повод техния проблем.
  • 13.06.202314:02
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали