В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №2476

Поставяне на врати в партера

Начало
29.05.2023
ID:
2476

Незаконно строителство

Подаден от: Стойчо Кимилов

Място/адрес: Драгоман 20

Описание: Лицето Кирил Кирилов,живееш в същата сграда (ЕТ. 2) постави две врати в партера на кооперацията която живеем въпреки,че никой не му е делигирал подобни права.Това са общи части и се явяват половина от партерния етаж .Така правото на свободно преминаване на моето семейство е погазено!Това е самоуправство.Ще помоля компетентните органи на местната власт да направят необходимото за да бъдат премахнати тези незаконно поставени преградни съоражения!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител