В процес 111 Приключени 2208

Сигнал №2365

Опасна дупка

Начало
09.04.2023
ID:
2365

Опасна сграда или съоръжение

Подаден от: Никола

Място/адрес: Канала за вода зад Новия пазар

Описание: Канала за вода, който се намира зад Новия пазар има дупка колкото да падне дете или възрастен човек да му пропадне крака. Дупката се намира на 1м от велоалеята и е особенно опасна за деца. Сложих плочка отгоре, но дупката трябва да се затвори.


Статус: В процес