В процес 122 Приключени 2215

Сигнал №2353

Незаконно строителство

Начало
07.04.2023
ID:
2353

Незаконно строителство

Подаден от: Георги Маринов

Място/адрес: Асеновград , Долни Воден, ул. Драва 4а

Описание: Здравейте, изпращам ви сигнал за незаконен строеж, който е започнал без строителна линия и ниво. Към настоящия момент няма влязло в сила строително разрешение. Всяка събота и неделя строителите са на място и работят. Дейностите са в събота инеделя, за да не може Община Асеновград за направи каквито и да е действия срещу извършителите. Няма информационна табела, няма строителен надзор. Моля да проверите КАКВО ИМА ЗА СТРОЕЖА. В СЪЩИЯ ИМОТ има и друго незаконно строителство, Моля да проверите как се издава ново разрешение при наличие на толкова незаконни постройки.


Статус: В процес