В процес 186 Приключени 2716

Сигнал №2267

Обратни води на Горноводенско шосе от Горноводенско шосе №8

Начало
09.03.2023
ID:
2267

Теч на вода

Подаден от: Иван Гърков

Място/адрес: 2R7X+GX Асеновград, България

Описание: Теч на вода най-вероятно обратна с характерен цвят и мирис от описаното място...по –точно в долният участък на упоменатия имот с дебит достадъчен че да достига до средата на долноводенско шосе и по посока ущ .Кирил и Методий


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 19.03.202301:06
    Уважааеми г-н Гърков, извършена е проверка. Изпратен е сигнал до РЗИ - Пловдив. Съставен е констативен протокол за изтичане на битово-фекални води от необслужена септична яма, която се ползва от обитателите на дом за възрастни хора, ситуиран в близост до посоченото то Вас място. На ръководството на институцията е съставен акт по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чрез който ползвателите на обекта ще бъдат санкционирани. Септичната яма е почистена и течът е спрян своевременно. Няма установено замърсяване на околната среда, вследствие на инцидента. Очаква се становище и реакция от РЗИ, които да вземат отношение по проблема.
  • 09.03.202314:56
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали