В процес 186 Приключени 2716

Сигнал №2257

Сигнал за гараж-магазин който приготвя и продава топли закуски, отговаря ли на хигиенните изисквания и има ли съответните разрешителни за тази дейност

Начало
02.03.2023
ID:
2257

Въпрос

Подаден от: Sonya Boteva-Atanasova

Място/адрес: Брегова 1А

Описание: Искам да подам сигнал за функционирането на гараж- магазин за топли закуски, намиращ се на пл. Калоян 6 / 8 /, първи гараж в лявата страна на кооперацията, в частта гаражни клетки. Бивш зеленчуков магазин на картата . Основно посещаван от деца и ученици от близкото училище ОУ „Ан.Кънчев”. Гараж – магазинът е неугледен, мръсен – по пода пълзят мравки и хлебарки, без вентилационна система и санитарен възел. Хигиената е 0. Въздуха е с миризма на изгоряла мазнина. Хранителните и нехранителни продукти и парите се пипат едновременно от едно също лице без ръкавици. Въп


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 20.03.202301:58
    Здравейте! Информираме Ви за отговора, изпратен до община Асеновград от ОДБХ - Пловдив, който гласи: "Във връзка с Ваш сигнал до община Асеновград и препратен от общината за действия по компетентност с наш вх. №1262/08.03.2023 г. за лоша хигиена в магазин за хранителни стоки с топла точка, пл "Цар Калоян", гр. Асеновград, инспектори от отдел "Контрол на храни и граничен контрол" към ОДБХ - Пловдив извършиха проверка в посочения от Вас обект, при която се установи: Обектът е регистриран по Закона за храните (ЗХ), като магазин за хранителни стоки с топла точка за регистрационен №162207141 в Националния публичен регистър и №26606/21.09.2022 г. в регистъра на ОДБХ - Пловдив. Хигиенното състояние на помещенията - търговска зала с топла точка и санитарен възел за персонала и оборудването в тях, е много добро по време на работа. Осигурени са топла и студена вода, миещи и дезинфекционни препарати за повърхности и ръце и инвентар за почистване. Осигурен е аспиратор над фритюрник и котлон/плоча за палачинки. При наблюдение на работата на аспиратора при работещ фритюрник се установява, че вентилацията е ефективна. Не се установява миризма на изгоряла мазнина. Фритюрната мазнина е бистра, без утаени и плаващи частици, без запенване. Използва се слънчогледово олио в срок на трайност. Не се установяват мравки и хлебарки. Мероприятията по дезинсекция се извършват от специализирана фирма, съгласно сключен договор. Последната дезинсекция е извършена на 01.02.2023 г., за което се представя протокол за обработка. Осигурени са нитрилни ръкавици за работещите - единият, от които приготвя храната в топла точка, и вторият, който борави в търговска зона с пари и предварително опаковани от производител храни и напитки. Представят се две лични здравни книжки в срок на валидност, дневници за хигиена на обекта и лична хигиена".
  • 02.03.202315:09
    Здавейте, сигналът Ви е препратен по компетентност до РЗИ - Пловдив и ОДБХ - Пловдив за предприемане на съответните действия и мерки.

Всички видове сигнали