В процес 79 Приключени 2382

Сигнал №2237

Замяна на печки за отопление с твърдо гориво по селата

Начало
22.02.2023
ID:
2237

Друго

Място/адрес: Новаково

Описание: Здравейте! Пиша Ви от мое име и от името на група заинтересовани хора с въпрос. Интересуваме се от програмата за замяна на печките за отопление с дърва и въглища. Бихте ли посочили актуална информация как се развива програмата и откога да очакваме да започне същинска реализация по подмяна на печките? С уважение, Славена Шекерлетова


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 28.02.202322:06
    Уважаеми г-жо Шекерлетова, към този момент община Асеновград извършва задължителните подготвителни дейности за реализацията на проект по Приоритет „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 г. - 2027 г. Чрез него ще се реализират мерки, насочени към намаляване нивата на фините прахови частици от битовото отопление, чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства. Така, домакинствата на територията на цялата община, които се отопляват на твърдо гориво, ще могат, след подаване на заявление и съответно одобрение по проекта, да заменят отоплителните си устройства на дърва и въглища с екологични алтернативи, като климатици, отоплителни уреди на пелети и др. Очакванията са подготвителните дейности по проекта да приключат след средата на годината и към края на 2023 г. да започнат да се приемат заявления за кандидатстване. Паралелно с това, ще се изберат чрез обществени поръчки и фирми изпълнители, които ще имат ангажимент да взимат старите и да доставят и монтират новите отоплителни уреди в домакинствата. Проектът ще се реализира в рамките на 5 години, така ще има достатъчно време всички желаещи и отговарящи на условията да подават заявления за кандидатстване и да подменят през следващите години отоплителните си уреди. По време на реализацията на проекта ще се провежда мащабна информационна кампания, за да може информацията, относно проекта, да достигне до максимално много хора. Паралелно с това, на сайта на община Асеновград ще бъде създадена специална секция, в която ще бъдат публикувани условията и документите за кандидатстване и ще се дава актуална информация за проекта.
  • 22.02.202314:29
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали