В процес 196 Приключени 2657

Сигнал №217

сгрешени административни адреси по кадастралната карта

Начало
26.05.2020
ID:
217

Друго

Подаден от: Радка Ванова

Място/адрес: село Конуш

Описание: Наложи се да проверя имота си по кадастралната карта и се възползвах от онлайн приложението.Какво беше очудването ми като въведох адреса си и се оказа, че фирмата ,която е изработила тази карта, е объркала административните адреси на цели две улици.Моля да вземете под внимание това и да реагирате ,за да се коригират грешките .На едната улица са 7 имота,за които плащаме данъци на общината,другата са над поне 20 имота,вярвам има и други сгрешени номерации .Едната улица е Витоша,а другата Победа.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 22.06.202016:38
    Уважаема г-жо Ванова, кадастралната карта на село Конуш е приета през 2003 г. В процеса на обявяването ѝ собствениците са могли да възразят за установени непълноти и грешки и същите да бъдат отстранени, преди нейното приемане. След влизането в сила на кадастралната карта, кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при определени условия. Измененията се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота, по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община. Община Асеновград предоставя на СГКК – Пловдив служебна информация, но информация за административните адреси на имотите на територията на общината не се предоставя. Административните адреси на имотите се определят от общинска администрация по искане на заинтересованите собственици, след което на база издаденото удостоверение за адрес, собственикът инициира отразяване в кадастралната карта.
  • 26.05.202016:59
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали