В процес 150 Приключени 2620

Сигнал №2073

САНИРАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНИ И МНОГОФАМИЛНИ КЪЩИ?

Начало
30.11.2022
ID:
2073

Въпрос

Подаден от: Емилия Кръжева

Място/адрес: Кап. Райчо

Описание: Отново искам да попитам за националната програма за енергийно обновяване на жилищните и нежилищните сгради (известна по-просто като саниране) е част от сектор енергетика в Националния план за възстановяване и развитие. За нея е отделен огромен ресурс - за жилищните сгради 1.2 млрд. лв.. Оперативната програма „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027 Г.“ дава ли възможност за саниране на еднофамилни и многофамилни къщи? От кога стартира тази програма и какви са изискванията за кандидатстване? Моля да ме информирате къде мога получа точна и коректна информация относно кандидатстване и участие в тази програма.


Статус: Приключен
Оценка: 4 от 1 потребител

История на промените

  • 09.12.202215:29
    Уважаема г-жо Кръжева, през месец декември 2022г. се очаква да стартира програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Програмата е насочена към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на цялата страна. По последната информация с която разполагаме, срокът за кандидатстване ще е до месец май 2023г. Допустими за финансиране сгради съгласно предварителните насоки, ще са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това броят на самостоятелните обекти в сградата трябва да са най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик. Сградата, която ще се санира, следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60% от разгънатата застроена площ се заема от жилища. Работните варианти на програмата се променят неколкократно, като в началото на месец ноември община Асеновград публикува резюме на проекта на условията за кандидатстване, с които може да се запознаете на: https://www.asenovgrad.bg/bg/novini/osnovni-aktsenti-ot-publikuvan-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-protsedura-podkrepa-za-ustoychivo-energiyno-obnovyavane-na-zhilishtniya-sgraden-fond-etap-i . Както посочихме това не е окончателен краен вариант на условията на програмата. След окончателното одобрение и стартиране на програмата от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, община Асеновград ще публикува нови подробни разяснения относно процеса на кандидатстване и ще предостави необходимите образци, които трябва да бъдат попълвани. Допълнителни разяснения по условията за кандидатстване, може да получите и на място сградата на общината. За еднофамилни къщи ще има възможност да се кандидатства по Програма „Развитие на Регионите“ 2021-2027г. На този етап обаче все още програмата не е одобрена от Европейската комисия и съответно няма възможност за кандидатстване.
  • 01.12.202208:10
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали