В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №2065

Асфалтиране, кофи са смет и осветление

Начало
24.11.2022
ID:
2065

Друго

Подаден от: Тодор Тодоров

Място/адрес: УЛ. ГОНДА ВОДА 7В

Описание: Здравейте, живея на ул. Гонда вода 7В ж.к. Изток, сградата е в екплоатация от Декември месец 2021г. кооперацията се намира на НЕравно място и пред нея не е асфалтирано, почвата е пръст и чакъл, следователно след всеки дъжд има свличане на чакъл и пръст, вследствие на което доста от живущите не можем да се изкачим с лека кола. Кооперацията ни е слепена с още една, която е в експлоатация даста преди нашата. Също така в близост има само 1 кофа за смет, а сме 5 кооперации с по 25 семейства средно, и още на обед кофата прелива. От голямо значение е също и, че нямаме осветление пред ул.Гонда Вода 7В и тази кооперация която е залепена за нашата, вечер когато си паркирам колата на долната улица понеже след дъжд не мога да се изкача (въпреки че си имам гараж) си светя с телефон в краката,


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 30.11.202216:53
    Уважаеми господин Тодоров, уведомяваме Ви, че за предприемане на необходимите действия ще бъде извършена проверка за наличие на регулационен план и налична проектна документация. В случай, че се установи, че същите са налични ще бъде изготвено КСС (количествено стойностна сметка) за изпълнение на улицата и ще се даде като предложение за изпълнение в инвестиционна програма 2023 г. на община Асеновград. В случай, че са изпълнени всички горни условия ще се предприемат последващи действия. На 24.11.2022г. е извършена проверка на място от служетели на отдел „Екология и околна среда” при община Асеновград. От извършената проверка в района на кв.Изток, ул.”Гонда вода”7В, комисията е определила допълнителна нова точка за разполагане на съд за битови отпадъци по същата улица. В инвестиционната програма на Община Асеновград за 2023г. са заложени средства за изграждане на нови джобове за контейнери /тип „Бобър”/ и на ул.”Гонда вода” до №7Б ще се разшири единичния джоб в двоен. Относно осветлението сигналът ви е предаден по компетентност на фирмата поддържаща уличното осветление на територията на община Асеновград.
  • 24.11.202214:06
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали