В процес 79 Приключени 2382

Сигнал №2034

Относно СИГНАЛ №1973

Начало
11.11.2022
ID:
2034

Друго

Място/адрес: община Асеновград

Описание: В сигнал №1973 съм сигнализирал, че е проблем да подвеждате пешеходците, да гледат само в едната посока, пресичайки улица, по която реално и законно могат да се движат немоторни превозни средства в двете посоки. За да приключите сигнала, трябва да гарантирате, че няма никакъв шанс да се получи описания инцидент. Вероятно или посочената наредба не е написана за този вид път, или някой тълкува наредбата грешно, или наредбата е тотално сбъркана. Има пътища с разделителна ивица (мантинела, ограда) между отделните посоки, там всички превозни средства се движат само в една посока и вероятно в така разделените платна е допустимо да се гледа в едната посока при пресичане до среата и в другата посока за пресичане до отсрещната страна. НЕ УЧЕТЕ ДЕЦАТА ДА ПРЕСИЧАТ ГРЕШНО!!!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 15.11.202208:40
    Здравейте, уведомяваме Ви отново, че хоризонталната маркировка е изпълнена съгласно изискванията на чл.24, ал.8, т.2 от Наредба №2 /17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
  • 11.11.202213:57
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали