В процес 72 Приключени 2381

Сигнал №2029

Пъгна настилка

Начало
10.11.2022
ID:
2029

Опасна улична дупка

Място/адрес: ЖК Изток, улица Гонда Вода 7В

Описание: Цялостна липса на пътна настилка пред блокове, където има над 50 апартамента. Гонда Вода 7В и 7А


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 18.11.202216:09
    Здравейте, уведомяваме Ви, че за предприемане на необходимите действия ще бъде извършена проверка за наличие на регулационен план и налична проектна документация. В случай, че се установи, че същите са налични ще бъде изготвено КСС (количествено стойностна сметка) за изпълнение на улицата и ще се даде като предложение за изпълнение в инвестиционна програма 2023 г. на община Асеновград. В случай, че са изпълнени всички горни условия ще се предприемат последващи действия.
  • 10.11.202215:35
    Сигналът е получен и е в процес на обработка

Всички видове сигнали