В процес 188 Приключени 2648

Сигнал №2010

Отпадъци извън кофите

Начало
04.11.2022
ID:
2010

Отпадъци/почистване

Подаден от: Мария

Място/адрес: Генерал Данайл Николаев 5

Описание: Моля, да бъдат осигурени още кофи за отпадъци. Че тези двете са пълни до 12 на обяд. И след 12 всеки който отиде да си изхвърли боклука го изхвърля извън кофата. А когато сутрен се събират тези който са отвън си остават там и се разнасят. Все пак две кофи за хората който живеят в района са крайно недостатъчни.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 15.11.202208:38
    Уважаема госпожо Аврамова, във връзка с получен сигнал от Вас на 04.11.2022г., относно установяване на замърсявания на ул. ”Ген. Данаил Николаев” около разположените съдове за битови отпадъци Ви уведомяваме, че е възложено на обслужващата фирма да предприеме мерки по почистането им, както и да постави още 1 бр. съд тип ”бобър” в района
  • 07.11.202208:28
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали