В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №2002

Опасен наклонен тухлен зид.

Начало
02.11.2022
ID:
2002

Опасна сграда или съоръжение

Подаден от: Никола Стойков

Място/адрес: Ул. Изложение

Описание: Съществуващия тухлен зид висок над 2 м на бившия ресторант Москва е компрометиран и наклонен опасно към тротоара и улицата , където ежедневно минават стотици пешеходци. В един момент зида ще падне и ако затисне и убие невинни хора , не ми се мисли за вас , понеже обекта е общинска собственост.


Статус: Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител

История на промените

  • 19.04.202308:14
    Уважаеми г-н Стойков, извършена е проверка по реда на чл.195/196 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изготвен е протокол, като предстои решение за необходимите ремонтни дейности.
  • 02.11.202211:40
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали