В процес 186 Приключени 2716

Сигнал №1985

Бездействие, грубо отношение

Начало
25.10.2022
ID:
1985

Друго

Място/адрес: Община Асеновград

Описание: Днес, от много време за първи път, ми се наложи да отида до Община Асеновград. Още на входа на общината се сблъсках с един невъзпитан служител, в отдел Информация, който ми повиши тон и ме нагруби. След като го предупредих да не ми повишава тон, той викайки по мен ми отвърна със следните думи: “искаш ли сега да те изгоня от тук”. Не мисля, че това е адекватно отношение и мисля, че прави много грозно впечатление за общината, която явно не прави никакъв контрол за нервно-психичното състояние на служителите, които работят там. Господин Кмет, моля да обърнете внимание на служителите от отдел Информация, да бъдат по-любезни и по-услужливи, защото никой не заслужава да бъде навикан за това, че е попитал на кой етаж трябва да се качи. Хубав ден!


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 26.10.202215:34
    Увамаема госпожо Мехмед, благодарим за подадения сигнал, във вразка с който се извърши проверка за установяване на фактите и обстоятелствата около случая. На служителите е обърнато внимание за недопускане на подобни действия.
  • 25.10.202215:38
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали