В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №1982

Неработещо улично куче

Начало
24.10.2022
ID:
1982

Неработещо улично осветление

Подаден от: Лидия Чукова

Място/адрес: Атанас Свещаров 10

Описание: До задните врати на входове А,Б и В осветлението не работи. Работи само до задния изход на вход Г.


Статус: Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител