В процес 115 Приключени 2610

Сигнал №1954

Поставяне на химически тоалетни

Начало
10.10.2022
ID:
1954

Предложение

Подаден от: Ивайло Мирчев

Място/адрес: пл. „Академик Николай Хайтов“ 1, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Правя предложение за поставяне на временна химическа тоалетна в пространството между Туристически център и Исторически музей. Това се налага, поради концентрацията на хора в района и липсата на тоалетна. Предложението е за временни химически тоалетна, до изграждането на нова, съгласно решението на ОбС от септември 2018 г. Предложението е подкрепено от 440 човека, в периода 06-09.10.2022 г. като одобрение в социалните мрежи. Прилагам три екранни снимки от трите публикации и одобрението от прочелите ги. Моля за отговор на предложението.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител