В процес 157 Приключени 2633

Сигнал №1942

Ограничаване на свободният достъп до Белинташ

Начало
04.10.2022
ID:
1942

Друго

Подаден от: Иван Иванов

Място/адрес: VX2F+FJ Сини връх, България

Описание: На 24.09.2022 г. аз както и трима други граждани не бяхме допуснати да преминем по пътя за природна забелижителност Белинташ. Правото ни на свободно придвижване беше ограничено от жена на видима възраст между 50-60г. носеща маска и продаваща сувенираи пред манастира Светият Кръст. Жената заяви че нямаме право да преминаваме през нейната часна собственост съставляваща: "Поземлен имот 70737.28.110, област Пловдив, община Асеновград, с. Сини връх, м. ЧОТРОВА МАХАЛА, вид собств. Частна". Моля да бъде осигурено присъствие на органите на МВР, с цел осигуряване на безпрепядсвеният достъп на гражданите до природната забележителност по "Туристическа пътека Белинташ" (Поземлен имот 70737.25.113) Моля да бъде извършена проверка за правото на упражняване на търговска дейност на посоченият адрес.


Статус: Приключен
Оценка: 2 от 1 потребител

История на промените

  • 15.11.202211:07
    Здравейте, във връзка с подаден сигнал № 1942 от 04.10.2022г., относно извършване на нерегламентирана търговска дейност в Поземлен имот № 70737.25.113 – публична общинска собственост, находящ в с.Сини връх, местност Чотрова махала Ви уведомяваме, че комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Асеновград извърши повторна проверка по сигнала . Не се констатира извършване на търговска дейност в цитирания по - горе имот, за което е съставен констативен протокол.
  • 02.11.202212:30
    Здравейте, уведомяваме Ви, че поземлен имот с № 70737.28.110 е частна собственост а поземлен имот с № 70737.25.113 не е частна собственост. Община Асеновград не е издавала разрешение за извършване на търговска дейност на посоченото място. При извършена проверка от служители на общината не се установи такава. Предстоят още проверки в този район през месец ноември.
  • 04.10.202214:33
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали