В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №1890

Липсващ контейнери за хартия и пластмаса

Начало
15.09.2022
ID:
1890

Отпадъци/почистване

Подаден от: Петя Ковачева

Място/адрес: Кв. Изток, бл.11

Описание: Повече от година жълтия контейнер за разделно събиране на отпадъци / хартия и пластмаса/ липсва! Този за стъкло не се почиства системно, т.е е неизползваем! Моля да бъдат възстановени местата за разделно събиране на отпадък за трите блока! Най-близките са на 500 м на ул. Гонда Вода, но и те непрекъснато преливат! Очевидно е че не са достатачни, очевидно е че не се стопанисват, и е крайно време да се вземат мерки.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 21.09.202215:20
    Здравейте, уведомяваме Ви, че контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки са премахнати по искане на обслужващата фирма. Улицата е тясна, има много паркирали автомобили пред съдовете и това възпрепятства обслужването им. Може да използвате съдовете за разделно събиране на отпадъци, разположени на съседните улици. Контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки се обслужват по предварително изготвен график. Контейнерите за хартия и пластмаса се обслужват два пъти месечно, а контейнерите за стъкло се обслужват веднъж на 3 месеца. За месец септември датите за обслужването им са следните: 07.09.2022, 08.09.2022, 09.09.2022, 28.09.2022, 29.09.2022 и 30.09.2022г.
  • 15.09.202216:24
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали