В процес 49 Приключени 1823

Сигнал №1872

Паркинги и гаражи

Начало
07.09.2022
ID:
1872

Предложение

Подаден от: Катерина Чучева

Място/адрес: Асеновград бул.България 1 "Чучев-Клима"

Описание: Предлагам да се закрие структурата "Паркинги и гаражи", поради бездействието и незаинтересоваността на служителите и управителя на отдела. Многократно подаваме сигнали за неправилно паркиране и заемане на паркоместата пред магазин "Чучев-Клима", за които ние заплащаме ежемесечно, но съдействие НЕ получаваме от отговорните за това лица. Защо да заплащаме такса за паркоместата, след като НИКОЙ не ни съдейства? Днес 07.09.22г. подадохме сигнал в 09:05ч. и все още никой не е дошъл. След многократни сигнали, отговорът на служителите е: "Предадохме на колегите" - в момоента часът е 12:25ч. Чакаме адекватно действие от страна на отговорните лица!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 30.09.202208:31
    Относно паркиране на МПС на ул. "Свобода" Ви уведомяваме, че улиците са публична общинска собственост и паркирането на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Асеновград се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места. Въз основа на подадено от вас заявление с вх. №307/17.04.2019 г. за ползване на служебен абонамент извън зони за платено паркиране по чл.25А от Наредбата ви е издадено Разрешение №02-2022 от Община Асеновград. Съгласно т.7 от разрешението сигнализирането на определеното паркомясто с хоризонтална маркировка и подвижни преносими табели се извършва от и за сметка на ползвателя на разрешението, съобразно приложената схема, с размери 5.7 м / 2.5 м., съгласно нормативните изисквания заложени в Наредба №2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Обозначителната табела за платено паркомясто (т.7) трябва да е на видно място за другите участници в движението, за да се предотврати паркирането на платените паркоместа от други МПС-та.
  • 07.09.202213:43
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали