В процес 147 Приключени 2620

Сигнал №185

Това се случва ежедневно

Начало
12.05.2020
ID:
185

Отпадъци/почистване

Подаден от: Красимир Владимиров

Място/адрес: Ул.Росица 24

Описание: Молим да бъдат премахнати лодките за боклук от това място.Не може да си отворим прозорците,а и не само това мисля,че е предпоставка за една зараза.Тази гледка е почти всеки ден.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 14.05.202023:25
    Уважаеми г-н Владимиров, уведомяваме Ви, че беше извършена съвместна проверка на място от служители на отдел „Екология и околна среда” към община Асеновград и представител на фирма „КМД”. В района, в който живеете, съгласно договора на община Асеновград с фирма „КМД” не е предвидено поставяне на единични съдове за всяко домакинство. Предстои провеждане на нова процедура и подписване на нов договор с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Асеновград”. Посоченият от Вас район ще бъде предвиден за обслужване със съдове от тип „кука”. Поради гореизложените обстоятелства, Вашето желание не може да бъде удовлетворено към настоящия момент.
  • 12.05.202011:48
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали