В процес 34 Приключени 1645

Сигнал №1818

Къде да играят децата ни?

Начало
16.08.2022
ID:
1818

Въпрос

Подаден от: Георги Пижев

Място/адрес: Асеновград / Asenovgrad

Описание: Защо всички училища са заключили дворовете? Къде да играят децата ни?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 18.08.202214:18
    В изпълнение на Решение № 223/18.06.2008 г. на Общински съвет – Асеновград са предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица на бюджетна издръжка, представлявани от съответните им директори, недвижими имоти- публична общинска собственост /училища и детски градини/, с цел недопускане и своевременно преодоляване на слабостите с оглед осигуряване на безопасността, условията на труд и обучение и технически надзор на съоръженията. Превантивните мерки са изцяло отговорност на ръководството на училищата, които трябва да регламентират реда за ползване на помещенията, дворното пространство, спортните площадки и съоръженията в Правилника за вътрешния трудов ред на училището. В случай, че визирате конкретно училище, информация бихте могли да получите от неговото ръководство.
  • 17.08.202210:30
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали