В процес 108 Приключени 2601

Сигнал №1814

Съхраняване на лични вещи в общи части в сграда на ул. Преслав 21

Начало
15.08.2022
ID:
1814

Друго

Място/адрес: ул. Преслав 21

Описание: Уважаеми господин Грудев, Настоящия сигнал подавам във връзка с нарушаване на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост и противопожарните норми в ж.с. на ул. Преслав 21, изразващо се в съхраняване на лични вещи на стълбищните площадки във входа от някои собственици. В резултат на това са ограничени евакуационните пътища във входа, което е недопустимо, и е влошен микроклимата във входа от миризмата на обувки. Водени са разговори с тези собственици да приберат личните си вещи от общите части, но същите отказват с мотива, че в Асеновград не се прилагат разпоредбите на ЗУЕС, а противопожарните норми нямат задължителен характер. Във връзка с това мола за Вашата намеса да се осигури спазване на посочените разпоредби и се осигури сигурността на всички собственици в сградата.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 29.08.202209:00
    Уважаема Госпожо Дончева, след извършване на проверка от служители на отдел „Екология и околна среда“ към Община Асеновград се установи, че в общите части на жилищната сграда няма струпани отпадъци и не констатира замърсяване. Община Асеновград няма отношение към спазване разпоредбите за противопожарна безопасност в индивидуални жилищни сгради.
  • 16.08.202208:05
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали