В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №1807

Oпасни ограждения

Начало
10.08.2022
ID:
1807

Опасна сграда или съоръжение

Място/адрес: ул. „Драгоман“ 2-б, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Изпращам снимков материал по сигнал №1806.Има доста събрани материали от живущите как различни автомобили си отключват и си паркират там.Явно това е била целта на ограждението което е искано..... Моля да се направи проверка и да се премахнат тези ограждения и ги заменете с нещо по безопасно за децата който живеят в блока.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 02.09.202209:52
    Уважаеми г-н Георгиев, По повод изпратения от Вас сигнал, при направена проверка на място се установи следното: 1. Поземлен имот 00702.515.448, област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Копринарска“ № 12, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за социални грижи, площ 1343 кв. м, стар номер 426, квартал 80, парцел IX - 515.448, общ. комплекс за социални грижи, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК 2. На имотна граница към ПИ 00702.515.430, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, собственикът на имота /комплекс за социални грижи/ е поставил е нова метална верига, окачена на здрави метални тръби, с нови катинари. 3. Гаражните клетки са част от сграда 00702.515.448.2, а площта пред тях е част от поземления имот описан в т.1. Паркирането в тази част на имота се разрешава само от собственикът и може да бъде само за служебно ползване. 4. Във връзка с аргументите, които сте изложил за поставяне на имотната граница на допълнителни врати или замяна на съществуващото заграждение с бариера, Ви информираме: частта от имота пред гаражите не е детска площадка – изискванията за ограждения на детски площадки са неприложими в този случай; имотът граничи с тясна улица и има шест гаражни клетки с врати. Поставеното заграждение е с цел да възпрепятства паркирането на случайни превозни средства, защото това пречи на излизането на линейката от гаража.
  • 10.08.202213:47
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали