В процес 192 Приключени 2653

Сигнал №1806

Опасно ограждение

Начало
10.08.2022
ID:
1806

Опасна сграда или съоръжение

Място/адрес: ул. „Драгоман“ 2-б, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Уважаеми,редно ли е след разрешение от ....за този имот да се монтира такова опасно заграждение "ръждясали тръби и опънати вериги" на височина дете да се нарани,и то доста зле при не внимание. След сигнал към вас от г-жа... на ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, че живущите пречат на ползването на гаражите,никога на никого не се е пречило , дори на линейката.Повечето живущи си имат собствени гаражи.След оплакване към вас че се пречи, забелязваме как някой хора се сдобиха с ключове и използват мястото за паркинг.Това ли имахте или имаше за цел,има деца който си играят пред блока,моля да бъдат премахнати тези бутафорни заграждения и да се сложат бариери или врати,който са безопасни за децата,като не искате да се използва,ще се сезира отговорния орган за проверка на казуса.Има снимки на различни коли


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 02.09.202209:51
    Уважаеми г-н Георгиев, По повод изпратения от Вас сигнал, при направена проверка на място се установи следното: 1. Поземлен имот 00702.515.448, област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Копринарска“ № 12, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за социални грижи, площ 1343 кв. м, стар номер 426, квартал 80, парцел IX - 515.448, общ. комплекс за социални грижи, Заповед за одобрение на КККР № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК 2. На имотна граница към ПИ 00702.515.430, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, собственикът на имота /комплекс за социални грижи/ е поставил е нова метална верига, окачена на здрави метални тръби, с нови катинари. 3. Гаражните клетки са част от сграда 00702.515.448.2, а площта пред тях е част от поземления имот описан в т.1. Паркирането в тази част на имота се разрешава само от собственикът и може да бъде само за служебно ползване. 4. Във връзка с аргументите, които сте изложил за поставяне на имотната граница на допълнителни врати или замяна на съществуващото заграждение с бариера, Ви информираме: частта от имота пред гаражите не е детска площадка – изискванията за ограждения на детски площадки са неприложими в този случай; имотът граничи с тясна улица и има шест гаражни клетки с врати. Поставеното заграждение е с цел да възпрепятства паркирането на случайни превозни средства, защото това пречи на излизането на линейката от гаража.
  • 10.08.202213:45
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали