В процес 44 Приключени 1506

Сигнал №1798

Относно пътна настилка - Цар Иван Асен65-73

Начало
05.08.2022
ID:
1798

Въпрос

Подаден от: Боряна Гошева

Място/адрес: Асеновград, Иван Асен 69

Описание: Здравейте, във връзка с мой подаден сигнал относно разрушеният път на ЗАДБЛОКОВОТО пространство бих искала да знам на какво основание прецените, че пътят не е разрушен? Не е направен оглед, не е изготвена експертиза. Другата седмица ще представя подписка от всички живущи в блоковете и ще ги входирам в Общината.


Статус: В процес

История на промените

  • 19.08.202216:57
    здравейте, уведомяваме Ви, че цитираното задбблоково пространство не е част от уличната мрежа на "Цар Иван Асен II". Ще бъде извършен оглед на въпросното междублоково пространство за оценка на техническото състояние на настилките и осигурена достъпна среда. Взаависимост от направената техническа оценка ще се вземе решение дали възстановяването ще бъде предмет на текущ ремонт или ще се прави основен ремонт, който ще бъде предложен за инвестиционна програма.
  • 08.08.202208:23
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали