В процес 150 Приключени 2620

Сигнал №1793

нераглементирано смениш ще на ул.Мир и ул.Мунуш Войвода 9

Начало
04.08.2022
ID:
1793

Отпадъци/почистване

Място/адрес: Мир 20

Описание: Сигнал От Марияна Василева Рангова Гр.Асеновград ул.Мир 20 Тел за връзка: 0888935490 Искам да подам сигнал Подадох сигнал и лично разговарях,с н-к Екология,,.,от която получих разбиране, но е важно по установеният ред да се пусне ЖАЛБА. Затова Ви моля,да премахнете контейнерите от ул.Мануш войвода 9 и ул.Мир, и да ги премести те на главният Бул.Цар Иван Асен/до автобусната спирка/,където няма да пречат миризмите носители на инфекции.А също и ромските граждани, няма да могат да ровят и изхвърлят депото на земята и така ще се създаде хигиена. Моля да вземете отношение по случая и да изкажете своето взето решение!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 05.08.202213:09
    Уважаема госпожо Рангова, уведомяваме Ви, че контейнерите за битови отпадъци, разположени на територията на гр.Асеновград са по одобрена схема от Кмета на Общината; Същите се поставени от комисия с представители на Община Асеновград, на обслужващата фирма, на РУ на МВР, на Пожарна безопасност и ХЕИ; Съдовете за събиране на битови отпадъци се разполагат върху публична общинска собственост и същите се обслужват ежедневно от обслужващата фирма, с която Община Асеновград има сключен договор. В тази връзка разположените контейнерите на ул.”Мир” са поставени правилно и законосъобразно. Поради гореизложените обстоятелства Вашето желание не може да бъде удовлетворено.
  • 04.08.202213:39
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали