В процес 39 Приключени 1410

Сигнал №1779

Неработещо улично осветление

Начало
30.07.2022
ID:
1779

Неработещо улично осветление

Подаден от: Никола Божков

Място/адрес: Ул. Рилска 23

Описание: Здравейте, Уличната лампа на ул. Рилска 23 не работи. Моля за отстраняване на повредата.


Статус: В процес