В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №1775

Липса на пътна настилка и улично осветление

Начало
28.07.2022
ID:
1775

Друго

Подаден от: Сезер Шабан

Място/адрес: Ж.К Изток, улица Гонда вода , 7В

Описание: Добър ден, Всеки ден на много хора им се налага да минават по този път. Снимките констатират липсата на пътна настилка и улично осветление пред блоковете 7А и 7Б на улица Гонда Вода (Ж.К Изток). До момента няма предприети действия. Очаквам отговор с конкретни дати и предприети действия по нашия проблем. Благодаря!


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 18.11.202216:08
    Здравейте, уведомяваме Ви, че за предприемане на необходимите действия ще бъде извършена проверка за наличие на регулационен план и налична проектна документация. В случай, че се установи, че същите са налични ще бъде изготвено КСС (количествено стойностна сметка) за изпълнение на улицата и ще се даде като предложение за изпълнение в инвестиционна програма 2023 г. на община Асеновград. В случай, че са изпълнени всички горни условия ще се предприемат последващи действия.
  • 28.07.202216:43
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали