В процес 79 Приключени 2382

Сигнал №174

Опасни изсъхнали тополи

Начало
03.05.2020
ID:
174

Паднало дърво

Подаден от: Кирил Иванов

Място/адрес: Хан Аспарух 11-13 (на територията на бившата хлебарска кооперация)

Описание: Две големи напълно изсъхнали тополи създават предпоставка за инциденти, падайки върху преминаващи хора и автомобили по улиците и тротоарите, както и от нанасяне на материални щети на съседните сгради, улична настилка, преминаващите електрически кабели и табла в близост. Дърветата са изключително високи (над 15м) и изцяло сухи и спешно е необходимо да бъдат взети мерки по отстраняването им!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 15.05.202010:24
    Уважаеми г-н Иванов, уведомяваме Ви, че беше извършена проверка от експерти от отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград, които констатираха, че действително дърветата са напълно сухи и трябва да бъдат премахнати. Тъй като същите се намират на терен, който е собственост на „Стенимахос“ ЕАД, следва да се предприемат действия, от страна на собственика, относно премахването им. Последното се осъществява след издаване на заповед от кмета на община Асеновград. Изпратено е писмо до собственика да предприеме действия по премахване на сухите дървета.
  • 04.05.202011:27
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали