В процес 79 Приключени 2382

Сигнал №1738

Окастряне на дърво

Начало
14.07.2022
ID:
1738

Друго

Място/адрес: ул,Оборище 54

Описание: През м. ноември 2021 г. подадох Заявление с вх. номер 94.В.485/01.11.2021г за оформяне корона на дърво. Във връзка с постъпилото заявление е направена проверка, която констатира нуждата от подкастряне. Получих писмо с Изх. номер 94.В485/22.11.2021 в което ме уведомяват , че фирма изпълнител ще подкастри дървото през есенно - зимния период. Есенно- зимниоя период мина, а резултат няма. Въпросът ми е : Кога ще бъде извършено подкастрянето?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител