В процес 196 Приключени 2657

Сигнал №1719

отказ от наем

Начало
06.07.2022
ID:
1719

Предложение

Място/адрес: ул." Ал. Стамболийски" №9 Асеновград, България

Описание: До кмета на община Асеновград Г-н Грудев, предвид на това ,че прехвърлям идеалната си част от дворното място намиращо се в кв.272 ул" Ал. Стамболийски+№9 Асеновград на дъщерите си с настоящето Заявявам, че се отказвам от полагащият ми се наем, който общината ми превежда в края на годината считано от 01.01 2022година. Считам, че въпросът не подлежи на обсъждане и за преключен.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител