В процес 39 Приключени 1410

Сигнал №1703

Дървета вградени в незаконна метална конструкция

Начало
29.06.2022
ID:
1703

Незаконно строителство

Подаден от: Н. Кемалова

Място/адрес: Асеновград, ул. Лозница, срещу бл. 5/5

Описание: Преди няколко дни в кв. Запад, срещу вх. А на бл. 5/5 е поставена незаконна метална конструкция играеща ролята на гараж. Конструкцията е захваната/заварена за съседните две гаражни клетки и пречи на отварянето на вратите и на двата гаража. Не е искано съгласието на събствениците на двата гаража, което означава, че няма и разрешение за поставянето на конструкцията. Освен това на мястото, където е поставена конструкцията има 4 дървета, които са вградени в покрива и. По стеблата на дърветата са заковани пирони и са обградени с някакъв вид уплътняваща пяна, която в бъдеще ще пречи на развитието им.


Статус: В процес