В процес 49 Приключени 1823

Сигнал №1703

Дървета вградени в незаконна метална конструкция

Начало
29.06.2022
ID:
1703

Незаконно строителство

Подаден от: Н. Кемалова

Място/адрес: Асеновград, ул. Лозница, срещу бл. 5/5

Описание: Преди няколко дни в кв. Запад, срещу вх. А на бл. 5/5 е поставена незаконна метална конструкция играеща ролята на гараж. Конструкцията е захваната/заварена за съседните две гаражни клетки и пречи на отварянето на вратите и на двата гаража. Не е искано съгласието на събствениците на двата гаража, което означава, че няма и разрешение за поставянето на конструкцията. Освен това на мястото, където е поставена конструкцията има 4 дървета, които са вградени в покрива и. По стеблата на дърветата са заковани пирони и са обградени с някакъв вид уплътняваща пяна, която в бъдеще ще пречи на развитието им.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 15.08.202211:12
    Уважаема госпожо Кемалова, уведомяваме Ви, че след проверка на място и съставено предписание на нарушителя пяната около дърветата е премахната. Нарушителя е предупреден да не нанася вреди на дърветата, което действие се санкционира съгласно Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на Община Асеновград. Относно незаконната метална конструкция на 02.08.2022 год. има издадена заповед за премахването й.
  • 30.06.202209:57
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали