В процес 50 Приключени 1312

Сигнал №1681

Незаконни постройки

Начало
21.06.2022
ID:
1681

Незаконно строителство

Подаден от: Весела

Място/адрес: Улица,,Ат.Свещаров'' 21

Описание: Доказано незаконните постройки / Решение на РС Асеновград 234/29.05.2018г./в имота ми собственик , на коитои е Стефан Шенков все още са факт , въпреки сигналите ни до вас, РДНСК и ДНСК. Не сме информирани какви действия сте предприели за премахването им. Чакаме повече от 3 години това да се случи и молим за бързи и адекватни действия! Благодаря!


Статус: В процес