В процес 50 Приключени 1312

Сигнал №1662

Жалба срещу шумни съседи в етажна собственост

Начало
12.06.2022
ID:
1662

Въпрос

Място/адрес: Асеновград, ж.к. Изток, бл. 7, вх.А

Описание: Мога ли да подам жалба в Общината срещу системен тормоз от шумни съседи в етажна собственост? Шумни съседи, които системно нарушават Правилника на Вътрешния ред в етажната собственост, нарушават Глава II, чл. 3, ал.2 от Наредбата за опазване и поддържане на обществения ред на територията на Община Асеновград, както и Раздел II. Чл. 6. т. 4.от Закона за Управлен ие на Етажната собственост.


Статус: В процес