В процес 100 Приключени 2826

Сигнал №1658

Наводнение

Начало
11.06.2022
ID:
1658

Въпрос

Подаден от: живущи на ул.

Място/адрес: ул. „Лозница“ 20, 4232 жк. Запад, Асеновград, България

Описание: След извършване на строителни дейности, които се извършват по изготвен проект съобразен с действащите в страната норми за проектиране, не е ли редно нивото на тротоарните пространства и тези на настилката, да са съобразени изцяло с посочените в проекта коти с цел правилно отводняване на пространството и недопускане наводняването на граничещите с пътя сгради? При всеки по-обилен валеж, резултата е налице- наводнени избени пространства и дворове. Въпроса ни е: какво бихте предприели за предотвратяването на наводненията?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 13.06.202216:30
    Здравейте, при довършването на ул. „Георги Ковачев“ са изпълнени дъждоприемните шахти, за които е констатирано, че работят. За конкретната ситуация Ви уведомяваме, че се предвижда изграждането на линеен отводнител , който да бъде по ширината на ул. „Лозница“ до кръстовището с ул. „Георги Ковачев“ , като целта е да не се допуска подобен тип завиряване. Изборът на мястото за изграждането на линейния отводнител е извършен след обследване на наклоните, които са образувани по ул. „Лозница“ и тези, които са изпълнени на ул. „Георги Ковачев“.
  • 13.06.202208:24
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали