В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №1605

Асенева крепост

Начало
17.05.2022
ID:
1605

Предложение

Подаден от: Десислава Симеонова

Място/адрес: Асенева крепост

Описание: Здравейте, Посетихме Асеневата крепост в средата на 05.2022г. За съжаление, освен от красотата и стойността на този безценен паметник, останахме "поразени" и от ужасните драсканици по вътрешните му стени - направени, явно, от посетители. Би било добре тези рисунки, надписи и пр. да се отстранят и занапред един служител да е непрекъснато горе, до крепостта. Само така паметникът може да бъде опазен, за потомците ни. Моля, дайте ни обратна връзка.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 19.05.202211:38
    Здравейте, Във връзка с Вашия сигнал Ви информираме за следното: Драсканиците са направени преди ОП „Туризъм” - Асеновград да стопанисва крепостта и то е видно от датите поставени на драсканиците, за което ние съжаляваме че има такива хора, извършващи такива деяния. Църквата и криптата са почти под непрекъснато наблюдение от страна на нашите служители. До момента не сме забелязали нови появени надписи и драсканици. Благодарим за будната Ви съвест и изказаната позиция, което ще ни накара да бъдем по-наблюдателни. А що се касае до премахването им - то е изключително сложно мероприятие, което се извършва от специалисти в тази област и самите стенописи са специално обработени и консервирани за дълго време.
  • 17.05.202212:20
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали